Změny v dani z příjmů pro fyzické osoby v roce 2014

Patří do pravidelné rubriky

Pan Novák je živnostník a aktivně se zajímá o dění kolem sebe, takže mu neuniklo, že na rok 2014 se chystají velké změny v daňových zákonech, které souvisí také se zavedením nového občanského zákoníku. Při návštěvě svého daňového poradce na to přišla řeč a pan Novák se dozvěděl, co ho velmi pravděpodobně čeká jako fyzickou osobu za změny v zákoně o daních z příjmů.

Protože pan Novák mí koníčka obchodování s cennými papíry, dotkne se ho změna v osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. V současné době jsou příjmy z prodeje cenných papírů osvobozeny, pokud přímý podíl osoby na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřesáhne ve 24 měsících před prodejem 5 %, a doba mezi nákupem a prodejem cenných papírů přesáhne 6 měsíců. Nově má být lhůta pro zdanění a následné osvobození prodloužena na 3 roky. Tady si pan Novák povzdychl, protože mu bylo jasné, že bude danit téměř veškeré své obchody, protože nevydrží čekat s prodejem tak dlouho jen proto, aby měl příjem osvobozen.

Daňový poradce pana Nováka ještě upozornil, že pokud je výše uvedený podíl na základním kapitálu vyšší než 5 %, pak dochází ke zkrácení z 5 let na 3 roky. To pana Nováka zaujalo – vlastní podíl v jednom s.r.o., ze kterého by rád vystoupil a podíl prodal a v tomto s.r.o. má podíl 25%. Jenže uvedené se netýká převodu podílů na společnosti s ručením omezeným představovaný kmenovým listem, kde je zachován současný test 5 let. Takže pan Novák buď prodej zdaní, protože ho nabyl v roce 2010 nebo si ještě počká.

Pánové se pustili do debaty o další změně a to je změna u srážkové daně. Pan Novák často zaměstnává studenty, kteří u něj během prázdnin pracují na dohodu o provedení práce, proto ho zaujalo, že u příjmů z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u jednoho plátce nepřesáhne za kalendářní měsíc 10 tisíc Kč (v současné době 5 tisíc Kč), se uplatní konečná srážková daň (tedy nikoliv zálohy na daň).

Pan Novák během školního roku mívá na praxi učně z místního učiliště, kterým vyplácí za odvedenou práci nějaké peníze a nyní se dozvěděl, že příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy budou osvobozeny od daně z příjmů. To ho potěšilo.

Stejně tak má radost i z následující změny – maximální hranice pro odpočet darů od daňového základu vzroste ze současných 10 % na 15 % základu daně. Z toho má pan Novák opravdu radost, protože podporuje právě střední odborné učiliště, odkud k němu chodí učni na praxi a vždy škole dal dar vyšší, než jaký si mohl odečíst. To se teď změní, takže pan Novák aspoň ušetří na dani z příjmů o něco více.

Další změna mu ale zkalila radost – daňový poradce mu řekl, že osvobození podílu na zisku v s.r.o. pro fyzické osoby neprošlo a zůstává tedy to, co platí doposud: fyzickým osobám společnost, která vyplácí podíly na zisku, tento podíl zdaní 15% srážkovou daní.

Jako poslední, co pánové spolu probrali, bylo zdanění nerezidentů. To se pana Nováka taky týká, protože na akce si najímá dělníky, kteří nejsou rezidenty České republiky a protože se nevyznají v místních daních, často jim radí a pomáhá. Nerezidenti České republiky mají mít sníženou možnost odečíst nezdanitelné části základu daně a uplatnit některé daňové slevy. Nově budou mít tuto možnost pouze rezidenti EU, Norska a Islandu, pokud úhrn jejich příjmů ze zdrojů na území ČR přesáhne 90 % jejich celkových příjmů. Tuto skutečnost mají prokazovat potvrzením zahraničního správce daně na tiskopisu Ministerstva financí České republiky. Panu Novákovi je jasné, že si od dělníků vyslechne spoustu dotazů a bude jim muset hodně vysvětlovat…

Pánové si povzdechli, že to, o čem se spolu bavili, je jen kapka v moři a že při každé další návštěvě si budou muset probrat další novinky a změny.

Autorka článku: Ing. Miroslava Kroftová

Napsáno: Listopad 2013