Přehled změn ve mzdovém účetnictví od 1. 1. 2014

1) Redukční hranice pro redukci denního vyměřovacího základu nemocenského pojištění:

 1. redukční hranice 865 Kč
 2. redukční hranice 1 298 Kč
 3. redukční hranice 2 595 Kč
 • Maximální denní vyměřovací základ pro rok 2014 pro nemocenské a ošetřovné je 1 428 Kč. Maximální denní dávka při sazbě 60% je nejvýše 857 Kč za kalendářní den.
 • Maximální denní vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství je 1 514 Kč Maximální denní dávka při sazbě 70% je nejvýše 1 060 Kč za kalendářní den
 • Nemocenské se poskytuje v sazbě 60 % od 15. kalendářního.
 • Ošetřovné náleží od prvního dne potřeby v délce 9 kalendářních dnů a 16 kalendářních dnů jde-li o osamělého zaměstnance který má v péči dítě do věku 16 let.
 • Zvýšení podpůrčí doby pro pracující důchodce a poživatele invalidních důchodů ve 3. stupni invalidity je na 70 dnů.

2) Od 1.1.2014 jsou zaměstnavatelé povinni předepsané tiskopisy podávat pouze elektronicky:

 • ELDZ
 • Přehled o výši pojistného
 • Oznámení o nástupu a skončení zaměstnání
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
 • Přihláška a odhláška do registru zaměstnavatelů

3) Od 1.1.2014 dochází ke změnám částek při výpočtu srážek:

 • Životní minimum jednotlivce činí 3 410 Kč
 • Náklady na bydlení činí 5 873 Kč
 • Celkové náklady na jednotlivce činí 3 410 + 5 873 = 9 283 Kč
 • Nejvyšší výše třetin činí 3 094 Kč
 • Nezabavitelná částka na osobu povinného činí 2/3 z částky 9 283 Kč což je 6 188,67 Kč
 • Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, činí ¼ z částky 6 188,67 Kč tj. 1 547,17 Kč

Na závěr – pro připomenutí:

 • Průměrná mzda pro výpočet max. vyměřovacího základu = 25 942 Kč
 • Maximální vyměřovací základ pro sociální zabezpečení = 1 245 216 Kč
 • Solidární daň = 103 768 Kč
 • Minimální mzda = 8 500 Kč