Zvláštní režim jednoho správního místa od 1.1.2015

Patří do pravidelné rubriky

Pan Novák vymyslel aplikaci pro chytré mobilní telefony, která se v okolí lidem velmi líbila. Pan Novák ji poskytoval zdarma, ale bratr mu při návštěvě poradil, ať svůj nápad zpeněží a pomohl mu vytvořit systém na internetu, kde si lidé z celého světa aplikaci za mírný poplatek mohou stáhnout do svých mobilů. Všechno klapalo jak mělo, ale v lednu 2015 se pan Novák díky svým dalším aktivitám musel registrovat jako plátce DPH a stal se jím od 1.2.2015. Vše kolem DPH probral se svým daňovým poradcem, který mu kromě jiného vysvětlil, jak je to s DPH v případě jeho poskytování tzv. elektronických služeb – stahování aplikací z internetu do mobilních telefonů.

Důležitá informace je, že od 1.1.2015 se místo plnění určuje vždy podle toho, kde je sídlo nebo bydliště koncového zákazníka, tedy toho, kdo si aplikaci z internetu stáhnul. Pokud půjde o osobu povinnou k dani (například podnikatele, který aplikaci využije ke svým ekonomickým aktivitám), půjde stejně jako do konce roku 2014 o známý systém reverse charge (tedy režim přenosu daňové povinnosti na příjemce služeb) dle §9 odst. 1 zákona o DPH. V případě osoby nepovinné k dani (např. občana, který si aplikaci stáhne pro svou zábavu) se pan Novák bude rozhodovat mezi tím, zda si zvolí nový systém jednotného správního místa (MOSS – mini one stop shop) nebo se zaregistruje k DPH v jednotlivých členských státech EU.

Protože si aplikace stahují občané opravdu snad z každého státu Evropské unie, pan Novák se vyděsil při představě, že se bude muset všude registrovat a plnit povinnosti plátce DPH v těchto zemích. Dobrovolně se tedy zaregistruje do zvláštního systému jednoho správního místa. Prostřednictvím daňového portálu toho členského státu, kde se k režimu jednoho správního místa zaregistruje, pak může na jednom místě podávat daňové přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká.

Základním principem tohoto zvláštního režimu je usnadnění plnění daňových povinností pro poskytovatele uvedených vybraných služeb. Pan Novák tedy bude po registraci podávat za zdaňovací období vždy pouze jedno daňové přiznání.

Uvede v něm celkovou hodnotu jím poskytnutých služeb za každý členský stát, ve kterém jsou usazeni jeho koneční spotřebitelé. Daňové přiznání se podává za období kalendářního čtvrtletí. Částky v daňovém přiznání budou uváděny v eurech. Každé daňové přiznání bude mít své referenční číslo, které se automaticky vygeneruje při jeho podání prostřednictvím webového portálu. Toto referenční číslo bude sloužit mimo jiné i k identifikaci platby.

DPH bude pan Novák také platit vždy pouze jednou za čtvrtletí. Tuto platbu bude zasílat na speciálně určený účet českého správce daně vedený v eurech. Do platebního příkazu, konkrétně do pole „zpráva pro příjemce“, zadá referenční číslo svého daňového přiznání.

Pana Nováka zajímalo, jak se pak do jednotlivých států EU dostane ta správná částka DPH, která mu patří. Přeposlání příslušné části platby a daňového přiznání již zajistí členský stát identifikace, v našem případě Finanční správa ČR.

Nakonec ještě pan Novák požádal o informaci, jak se správně zaregistrovat do systému jednotného správního místa. Dozvěděl se, že tak musí učinit elektronicky na www.financnisprava.cz, kde najde i podrobný návod, jak při registraci postupovat.

První daňové přiznání a platbu v tomto zvláštním režimu podá pan Novák v období od 1.4.do 20.4.2015.

Autor článku: Ing. Miroslava Kroftová