Jak zvolit správný rekvalifikační kurz?

Profesní rekvalifikaci se v dnešní době věnuje velké množství vzdělávacích institucí. V tomto článku vám poradíme, jak postupovat při výběru vhodného rekvalifikačního kurzu právě pro vás.

Jak vybrat vzdělávací centrum

Určitě se vyplatí provést si průzkum nabídky na trhu profesního vzdělávání a porovnat nabídku jednotlivých vzdělávacích institucí.

  • Všímejte si počtu studentů ve skupině, přičemž výhodou jsou samozřejmě menší studijní skupiny do 15 osob, které zvyšují šanci, že lektoři se zvládají v případě potřeby každému posluchači individuálně věnovat.
  • Prověřte si odbornou kvalifikaci lektorů daných kurzů. Lektoři by měli být zkušení odborníci s praxí nejen profesní, ale i lektorskou. Ne každý zkušený profesionál je schopen své vědomosti a zkušenosti předat studentům.
  • Zeptejte se na počet vyučujících lektorů. Každý kurz obsahuje několik odborných témat, proto v kvalitních kurzech vyučuje několik odborných lektorů a každý z nich se věnuje oblasti své specializace.
  • Výhodou a signálem opravdu kvalitní výuky jsou rovněž studijní materiály pro posluchače, které jsou připravené na míru konkrétnímu kurzu. Tyto materiály jsou nepostradatelnou pomůckou při přípravě na závěrečnou zkoušku, ale také při uplatňování nové profese v praxi.
  • Všímejte si rovněž umístění vzdělávacího centra (dostupnost MHD, vzdálenost z centra apod.), technické vybavenosti poslucháren (počítače, softwarové aplikace a další pomůcky pro výuku) a obecně atmosféra panující v dané instituci.
  • Příjemné prostředí, vlídný a nápomocný personál, ochota poradit a pomoci při komunikaci s Úřadem práce, to vše může být signálem kvalitních a profesionálních služeb daného vzdělávacího střediska.
  • Vhodné je rovněž pročíst webové stránky společnosti a vyhledat si na internetu reference absolventů.

Platná akreditace

  • Je nezbytné si ověřit, zda vámi zvolená vzdělávací instituce má pro Vámi vybraný kurz platnou akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vzdělávací centra mají povinnost zveřejnit údaje o akreditaci na svých webových stránkách.

Rekvalifikace pro nezaměstnané

  • Dle aktuálně platných pravidel o profesní rekvalifikaci má Úřad práce na každého zájemce nebo uchazeče o zaměstnání vyčleněnou finanční částku 50 000 Kč na úhradu nákladů spojených s profesní rekvalifikací. Úřad práce vám může poradit, jaká rekvalifikace je pro vás vhodná vzhledem k vašemu vzdělání, zdravotnímu stavu, věku, znalostem, dovednostem a osobnostním předpokladům. Váš referent vám poradí, jaký obor pro vás skrývá možnosti pro vyšší uplatnění na trhu práce.
  • Rekvalifikační kurz si však můžete vybrat i vy sami a Úřad práce následně požádat o jeho schválení a o úhradu nákladů s rekvalifikací spojených.

Držíme vám palce při výběru rekvalifikačního kurzu a vzdělávacího střediska a přejeme vám hodně štěstí ve vašem dalším profesním rozvoji!