Profil lektora Ing. Kateřina Balíková

Kurzy lektora

Vzdělání:

  • Vysokoškolské vzdělání na ekonomické fakultě VŠB, obor Veřejná ekonomika a správa
  • Státní zkoušky Daňový poradce
  • Státní zkoušky Insolvenční správce

Odborná praxe:

  • Společník a jednatel účetní společnosti
  • Daňové poradenství jako samostatný daňový poradce pro privátní klientelu
  • Externí poradce pro daňové otázky v nakladatelství
  • Finanční kontrolor v neziskové společnosti
  • Accountant manager v zahraniční společnosti