Rekvalifikační kurzy

Obsah článku:

„Vzdělání je klíčem k odemčení světa“ Oprah Winfrey

V dnešní době platí, že vzdělávání nekončí maturitou ani diplomem z vysoké školy. Technologie, vědecké poznatky, informace i požadavky na odbornost se velmi rychle vyvíjí a je potřeba držet s nimi krok. Také pracovní trh se stále mění, vznikají nové profese a některé naopak téměř zanikají. Vzdělávat se a učit se nové věci se tak pro nás stává nutností. Ale jak to zvládnou v souběhu se všemi ostatními povinnostmi, které máme? Pomohou nám rekvalifikační kurzy.

Co je to rekvalifikace

Rekvalifikace je označení pro získání nové kvalifikace nebo rozšíření kvalifikace současné. Probíhá formou vzdělávacích kurzů a školení. Existuje celá škála těchto kurzů pro nejrůznější profese. Podmínky studia a obsah kurzů určuje ministerstvo školství.

V současnosti lidé mění pracovní obor častěji než tomu bylo kdykoli dříve. Důvodem může být, že původní obor jejich profese již nenabízí nové příležitosti k uplatnění. Nebo je jejich zaměstnání přestalo naplňovat, přestalo jim přinášet nové impulsy a radost. V takovém okamžiku nastal čas pro kariérní změnu – rekvalifikaci. Řešením je najít si vhodný rekvalifikační kurz.

Co jsou to rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy jsou kurzy, jejichž studiem získáte novou kvalifikaci, naučíte se novou profesi. Mohou je pořádat pouze vzdělávací instituce, které za tímto účelem obdržely akreditaci MŠMT ČR

Vybírat lze z velkého množství oborů – například účetnictví, daně, mzdy, personalistika, marketing, management, podnikání, administrativa a dalších.

Kurzy jsou obsahem výuky primárně nastavené pro začátečníky v oboru a posluchači v rámci výuky získají teoretické znalosti i praktické dovednosti nezbytné pro výkon práce v dané oblasti.

Rekvalifikační kurzy jsou zakončené zkouškou a úspěšní absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci, které dokládá získání nové kvalifikace pro konkrétní profesi. Toto osvědčení má časově neomezenou platnost, nahrazuje vzdělání v oboru a bývá uznáváno i v řadě okolních států.

Pro koho jsou rekvalifikační kurzy určené

Rekvalifikační kurzy jsou určené pro všechny, kteří chtějí získat nové zaměstnání, chtějí rozšířit svoji pracovní kvalifikaci nebo zcela změnit profesní zaměření.

Kurzy jsou vhodné pro úplné začátečníky v daném oboru. Velký smysl však mají také pro ty, kteří už mají praxi, ale schází jim potvrzení o vzdělání.

Zájemci o kurz musí splnit vstupní podmínky. Ty se u jednotlivých oborů mění. Obvykle jde o stupeň dosaženého vzdělání (základní, střední…), někdy také o dovednosti typu práce s počítačem a v některých oborech o zdravotní způsobilost. Tyto podmínky je potřeba ověřit u vzdělávacího centra.

Rekvalifikační kurzy jsou určené:

 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit nový obor
 • Všem, kteří už daný obor znají, ale chtějí si své znalosti zopakovat nebo doplnit
 • Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z daného oboru
 • Pro zaměstnance, kteří si přejí zvýšit nebo obnovit svoji profesní kvalifikaci
 • Pro ty, kdo se vracejí do zaměstnání po rodičovské dovolené
 • Pro uchazeče a zájemce o zaměstnání v evidenci úřadu práce
 • Pro absolventy, kteří nemají možnost pracovního uplatnění ve vystudovaném oboru
 • Pro všechny, kteří chtějí učinit první krok pro změnu kariéry a naučit se pracovat v novém oboru

Jak výuka v rekvalifikačních kurzech probíhá

Ve všech rekvalifikačních kurzech výuka probíhá od úplných základů daného oboru, aby studenti vše pochopili postupně a v souvislostech.

Naše kurzy účetnictví vede tým zkušených lektorů s praxí v oboru. Látku vysvětlují srozumitelně, přehledně a trpělivě. Vysvětlí a zodpoví každý Váš dotaz.

Klademe velký důraz na praxi. Studijní programy jsou sestavené tak, aby se studenti naučili to, co opravdu budou potřebovat v zaměstnání. Vše procvičujeme na příkladech. Procvičování může mít podobu příkladů řešených pod vedením lektora nebo podobu online testů, k nimž se studenti mohou vracet z domova.

Rekvalifikační kurzy trvají jeden měsíc až půl roku. Záleží na tom, jaký kurz a jakou variantu studia si vyberete. Je možné studovat například kurz, který probíhá každý všední den, nebo naopak kurz, který probíhá pouze každou neděli. Nedělní kurz potom samozřejmě trvá celkově delší dobu, protože studenti přicházejí na výuku pouze 1x za týden.

Po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky studenti obdrží osvědčení o rekvalifikaci.

Máme mnohaletou zkušenost se vzděláváním dospělých. Všechny obory vyučujeme již několik let. Proto víme, jak sestavit výukový program, o jaké studijní nástroje jej doplnit, jak studenty připravit na zkoušku. Prostě víme, jak studenty naučit co nejvíce. Máme radost, když sledujeme pokrok, který studenti během studia udělají, pomáháme jim a podporujeme je. Náš přístup je znát na atmosféře, která u nás panuje a také na výsledku, kterého studenti dosáhnou.

Nabídka rekvalifikačních kurzů

V našem vzdělávacím centru je výběr rekvalifikačních kurzů opravdu široký. Vzdělávat se můžete v oborech – účetnictví, daně, mzdy, personalistika, marketing, management, podnikání, administrativa.

Nabízíme studium oborů, které jsou v současné době perspektivní. Jsou to obory, ve kterých trh práce nabízí volná pracovní místa s dobrým platovým ohodnocením. Zároveň jsou to obory, které studentům otevřou velký prostor pro jejich další seberealizaci a osobní rozvoj.

Nabízíme kurzy prezenční, ve kterých probíhá veškerá výuka v učebnách našeho vzdělávacího centra.

Také pořádáme kurzy dálkové. Těm dávají přednost studenti, kteří mají méně času, nebo je pro ně složité dojíždět pravidelně do našich učeben do Prahy. Dálkové kurzy obsahují studium částečně formou prezenční výuku a částečně prostřednictvím internetu.

V současné době máte příležitost získat studium za nižší cenu a to pokud využijete právě probíhající akci „Cena nižší o 20%„, která se na rekvalifikační kurzy vztahuje.

Přehled všech rekvalifikačních kurzů najdete v této tabulce.

Kurzy PREZENČNÍKurzy DÁLKOVÉ
Kurzy účetnictví:Kurzy účetnictví:
Účetnictví, daně a mzdy pro praxiÚčetnictví
Účetnictví, daně a daňová evidenceÚčetnictví a daňová evidence
Účetnictví, daně, daňová evidence a mzdy s praxí na PCÚčetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)
Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)
Účetní a Daňový specialista Premium
Kurzy mzdového účetnictví:Kurzy mzdového účetnictví:
Mzdové účetnictví pro praxiMzdové účetnictví
Mzdové účetnictví s výukou mzdového programu na PCMzdové účetnictví s praxí na PC
Daně:
Daňový specialista
Účetní a Daňový specialista Premium
Administrativa:Administrativa:
Pracovník/pracovnice v administrativěPracovník/pracovnice v administrativě
Personalistika:
Personalista/personalistka
Marketing a reklama:
Specialista marketingu
Management:
Manažer/Manažerka
Podnikání:
Základy podnikání

Rekvalifikace přes úřad práce. Jak na to?

Pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na úřadu práce existuje možnost získat rekvalifikační kurz zcela zdarma a to prostřednictvím úřadu práce.

Tato možnost je zakotvená v zákoně, který říká: Všichni uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce, mají podle ustanovení §109 a zákona o zaměstnanosti možnost vlastního výběru rekvalifikačního kurzu. Vynaložená částka na zvolenou rekvalifikaci pro 1 uchazeče na období 3 let je maximálně 50 000 Kč.

Žadatel o kurz nemusí být nezaměstnaný, může o rekvalifikaci požádat i v době, kdy má zaměstnání. V tomto případě je podmínkou, aby se zapsal do evidence úřadu práce (nevyplývají z toho žádné povinnosti) a zůstal v ní po celou dobu studia v kurzu. Tento postup je daný metodikou úřadu práce.

Schválení úřadem práce však není „nárokové“. Úřad práce žádost schválit může a nemusí. Záleží na mnoha okolnostech na straně žadatele (vzdělání, profese…) i na straně úřadu práce (probíhající projekty pro rekvalifikace, finanční rozpočet…).

Jak podat žádost na úřad práce

Jestliže se rozhodnete pro studium v našem vzdělávacím centru, s žádostí Vám rádi pomůžeme. Obraťte se na naše studijní oddělení.

A jak to funguje? V současné době je možné požádat úřad práce dvěma způsoby:

 1. Podat žádost v papírové podobě na úřad práce
 2. Požádat online prostřednictvím webových stránek Jsem v kurzu

Postup pro oba případy si rovnou vysvětlíme v následujících odstavcích tohoto článku.

1) Jak získat rekvalifikační kurz zdarma přes úřad práce podáním „papírové“ žádosti

Na úřadě práce si vyzvednete formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“. (Můžete si jej také stáhnout v elektronické podobě.) Poté nás kontaktujte a my pro Vás připravíme další přílohy. Formulář i s přílohami předáte úřadu práce ke schválení. Schvalovací proces zpravidla trvá 4 týdny a bere v úvahu zejména dosavadní kvalifikaci, zdravotní stav, schopnosti a zkušenosti. Významnou roli hraje také zdůvodnění, proč máte o rekvalifikaci zájem. 

Jednotlivé kroky vypadají takto:

 1. Vyberte si vhodný rekvalifikační kurz – prezenční nebo dálkový.
 2. Zajdete na úřad práce a vyzvednete si zde formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“. (Můžete si jej také stáhnout v elektronické podobě.)
 3. Kontaktujte nás. A my pro Vás k tomuto formuláři připravíme přílohy, které pro úřad práce budete potřebovat. Jsou to dokumenty – kalkulace ceny, kopie schválené akreditace, obsahová náplň vybraného rekvalifikačního kurzu a potvrzení o ceně kurzu.
 4. Formulář i s přílohami předáte úřadu práce ke schválení. Schvalovací proces úřadu práce trvá až 4 týdny.
 5. Pokud Vám úřad práce kurz schválí, předá Vám potvrzení o úhradě kurzu, které odevzdáte v našem školícím středisku. Tím budete do kurzu zařazeni.
 6. Výše uvedené kroky musí být vyřízeny před zahájením rekvalifikačního kurzu.
 7. Pokud Vaši úřad práce Vaši žádost schválí, uhradí celou cenu kurzu poté, co složíte závěrečnou zkoušku.

2) Jak získat rekvalifikační kurz zdarma prostřednictvím webových stránek „Jsem v kurzu“

Jak už jsme uvedli, další možností je podat žádost online prostřednictvím webových stránek úřadu práce v rámci projektu Jsem v kurzu

Seznam našich kurzů, které nabízíme prostřednictvím portálu úřadu práce, najdete zde.

Jednotlivé kroky vypadají takto:

 1. Na webových stránkách úřadu práce Jsem v kurzu si vyberte vhodný rekvalifikační kurz a termín studia.
 2. Vyplníte na těchto stránkách online žádost. (Před vyplněním žádosti je potřeba přihlásit se prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky.)
 3. Vaše online žádost přijde k nám do vzdělávacího centra. My ji obratem předáme úřadu práce.
 4. Úřad práce má na schválení 30 dní. Pokud Vaši žádost schválí, uhradí úřad práce celou cenu kurzu poté, co složíte závěrečnou zkoušku.

Co Vám rekvalifikační kurz přinese

 • Rekvalifikace je v první řadě šancí na získání nového zaměstnání.
 • Rozšíříte si možnosti uplatnění na trhu práce, neboť si budete moci vybírat z většího okruhu pracovních nabídek. 
 • Zaměstnavatelé rovněž ocení váš aktivní přístup a zájem o profesní rozvoj.
 • Účast v kurzech zvýší vaše sebevědomí a sebedůvěru, tolik potřebnou pro úspěšný dojem během pracovního pohovoru.
 • Rozšíříte si své znalosti, naučíte se s nimi pracovat a využívat je v praxi.
 • Poznáte nové zajímavé lidi, vyměníte si vzájemně zkušenosti a možná si dokonce pomůžete při hledání práce nebo v začátcích svého podnikání.
 • Nejdůležitější však je, že vezmete svůj život do vlastních rukou a učiníte první krok na cestě za novou kariérou!

Chcete o rekvalifikacích vědět ještě více?