Rekvalifikační kurz – Štěstí přeje připraveným

Jak na rekvalifikace (e-book)

Dozvíte se:

 • Je rekvalifikace pro vás?
 • Jaké obory jsou nejžádanější?
 • Na co si dát pozor při výběru rekvalifikačního kurzu?
 • Jak získat rekvalifikační kurz zdarma?

Co v našich rekvalifikačních kurzech získáte

 1. Novou profesní kvalifikaci – po ukončení kurzu obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci nebo Osvědčení o profesní kvalifikaci.
 2. Mnoho nových vědomostí – naši zkušení lektoři jsou odborníci z praxe.
 3. Školící materiály – tyto materiály jsou nepostradatelnou pomůckou při přípravě na závěrečnou zkoušku, ale také při uplatňování nové profese v praxi.
 4. Konzultace ZDARMA  až  po dobu jednoho roku po absolvování kurzu.
 5. Praktické příklady – vyučovanou teorii si vyzkoušíte na příkladech z praxe.
 6. Milý a individuální přístup při výuce v malých skupinách – posluchači se u nás cítí dobře.
 7. Nové přátele, kteří řeší podobnou situaci jako Vy.
 8. Vyšší sebevědomí – hodně se naučíte a tím zvýšíte svoji sebejistotu.

Náš tip

Rekvalifikace podle pravidel MŠMT ČR

MŠMT logoRekvalifikace Vám umožní získat novou nebo rozšířit stávající profesní kvalifikaci.

Co znamená rekvalifikace

Získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření a prohloubení stávající kvalifikace a také její udržování nebo obnovování. Pakliže máte vztah k profesi, kterou nemáte vystudovanou, je to šance právě pro Vás. Rekvalifikace Vám poskytne příležitost vystudovat nový obor a najít zajímavé zaměstnání nebo uplatnit se v podnikání.

Co byste měli vědět

Platnost akreditace

 • MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) uděluje akreditaci jednotlivým kurzům,
 • Akreditace je vždy označena jednacím číslem, na základě kterého můžete její platnost ověřit v databázi udělených akreditací rekvalifikačních programů.
 • Akreditace se vždy uděluje na 3 roky.
 • Rekvalifikační kurz musí být zahájen nejpozději poslední den platnosti akreditace.

Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu

 • Po úspěšném zakončení rekvalifikačního kurzu vzdělávací centrum vydá podle druhu absolvovaného kurzu „Osvědčení o rekvalifikaci“ nebo „Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.
 • Osvědčení má neomezenou platnost na území celé České republiky.
 • Osvědčení vydané v České republice bývá v mnoha případech uznáváno i na území sousedních států.
 • Osvědčení obsahuje stanovené náležitosti (název a adresu vzdělávacího centra, číslo jednací akreditace. jméno a datum narození účastníka, název vzdělávacího programu, název pracovní činnosti, hodinový rozvrh kurzu, absolvované předměty, termín konání, podpis garanta a statutárního zástupce vzdělávacího centra).
 • Osvědčení o rekvalifikaci slouží v některých případech k vydání živnostenského listu.

Rekvalifikace pro nezaměstnané

Současná legislativa nabízí pro nezaměstnané možnost, že jejich rekvalifikaci uhradí úřad práce. Pokud chcete požádat úřad práce o proplacení některého z našich rekvalifikačních kurzů, kontaktujte nás a my Vám pomůžeme připravit všechny nezbytné podklady. Přečtěte si, jak správně postupovat.