Daňový specialista - rekvalifikační kurz

120 hodin dárek Postřehy daňových poradců

Kurzy Daně REKVALIFIKACE PREZENČNĚ

Cena kurzu: Místo konání
31 250 Kč-20 %
25 000 Kč
(Osvobozeno od DPH)
nebo zdarma přes úřad práce
Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Rekvalifikace - Úřad práce

 • Současná legislativa poskytuje možnost, požádat o uhrazení rekvalifikačního kurzu úřad práce. Co je rekvalifikační kurz?
 • Je však pouze na zvážení schvalovací komise úřadu práce, zda žádost o proplacení kurzu schválí. Schvalovací proces trvá 4 týdny.
 • Žádost na úřad práce můžete podat jedním z těchto dvou způsobů:
  • prostřednictvím papírového formuláře (viz. níže) do podatelny úřadu práce
  • nebo online prostřednictvím webových stránek projektu "Jsem v kurzu" (viz. níže).
Žádost na úřad práce může podat kdokoliv - zaměstnaný, nezaměstnaný, podnikatel, rodič na mateřské/rodičovské dovolené, student... Podle ustanovení §109 a zákona o zaměstnanosti existuje možnost vlastního výběru rekvalifikačního kurzu. Vynaložená částka na zvolenou rekvalifikaci pro 1 uchazeče na období 3 let je maximálně 50 000 Kč. Žádost musí projít schvalovacím procesem komise úřadu práce, která ji posuzuje z hlediska uplatnění na trhu práce. Pokud chcete požádat úřad práce o proplacení některého z našich rekvalifikačních kurzů, kontaktujte nás a my Vám pomůžeme připravit všechny nezbytné podklady.

Jak na rekvalifikace (e-book)

Dozvíte se:

 • Je rekvalifikace pro vás?
 • Jaké obory jsou nejžádanější?
 • Na co si dát pozor při výběru rekvalifikačního kurzu?
 • Jak získat rekvalifikační kurz zdarma?
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
E-book lze také zakoupit za 500 Kč. Pro objednávku nás kontaktujte.

Jak získat rekvalifikační kurz zdarma přes úřad práce

1) Prostřednictvím papírového formuláře

 1. Vyberte si vhodný rekvalifikační kurz.
 2. Zajděte na úřad práce a vyzvedněte si zde formulář "Zájem o zvolenou rekvalifikaci". Nebo si jej stáhněte zde na stránkách úřadu práce.
 3. Kontaktujte nás. A my pro Vás k tomuto formuláři připravíme přílohy, které pro úřad práce budete potřebovat. Jsou to dokumenty – kalkulace ceny, kopie schválené akreditace, obsahová náplň vybraného rekvalifikačního kurzu a potvrzení o ceně kurzu.
 4. Formulář i s přílohami předáte úřadu práce ke schválení (do podatelny nebo konkrétní reference, se kterou jste v kontaktu). Schvalovací proces úřadu práce trvá až 4 týdny.
 5. Pokud Vám úřad práce kurz schválí, předá Vám potvrzení o úhradě kurzu, které odevzdáte v našem školícím středisku. Tím budete do kurzu zařazeni.
 6. Výše uvedené kroky musí být vyřízeny před zahájením rekvalifikačního kurzu.

2) Prostřednictvím webových stránek Jsem v kurzu

Potřebujete poradit?

Náš tip

Aktuální akce

 • Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20%. Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Původní cena kurzu: 25 000 Kč. Nová cena: 20 000 Kč. Ušetříte: 5 000 Kč. 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-22510/2022-2. Rekvalifikace: Daňový specialista (v rozsahu 120 hodin).

Cíle kurzu:

V kurzu „Daňový specialista“ se naučíte orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se s problematiku DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. Vše si vyzkoušíte na příkladech z praxe.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří se chtějí naučit daňovou problematiku.
 • Všem, kteří si chtějí oblast daní zopakovat nebo doplnit.
 • Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru daně.
 • Kurz je určen pro posluchače, kteří ukončili středoškolské vzdělání (maturita nebo výuční list). Žádné jiné specifické podmínky nejsou určeny ani neomezují jakékoli zájemce. Pokud máte znalosti z účetnictví a ekonomie, bude to pro Vás při studiu výhodou.

Co všechno se naučíte:

 • Základy daňového systému: Porozumíte daňovému systému ČR. Vysvětlíte si základní pojmy a rozdělení daní.
 • Daň z přidané hodnoty: Seznámíte se zákonem o DPH. Naučíte se, jak správně vystavit daňové doklady, posoudit nárok na odpočet daně, určit místo plnění, sestavit jednoduché přiznání k DPH.
 • Daň z příjmů fyzických osob: Vysvětlíte si zákony, které tuto daň upravují a naučíte se jí zpracovat. Vše si vyzkoušíte na konkrétních příkladech z praxe.
 • Daň z příjmů právnických osob: Seznámíte se s legislativou pro DPPO. Ukážete a vyzkoušíte si její aplikaci na konkrétních příkladech z praxe.
 • Ostatní daně: Budete se věnovat dani silniční, majetkové, energetické.
 • Řešit příklady z praxe: V průběhu studia si probranou látku procvičíte na příkladech z praxe.

Co dalšího získáte:

 • 120 hodin výuky: Lektoři Vám látku vysvětlí srozumitelnou formou. Vše s Vámi procvičí na příkladech z praxe, zodpoví Vaše dotazy.
 • Jako dárek od nás dostanete publikaci Daňové zákony.
 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru daně – absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

Rekvalifikační kurz se skládá ze 4 odborných celků, které na sebe navazují a společně tvoří rekvalifikaci na profesi daňový specialista.

1) Daň z příjmů fyzických osob

 • Poplatníci DPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO: Kdo má povinnost podat daňové přiznání, Předmět daně z příjmů FO, Osvobození od daně z příjmů, Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta, Metodika výpočtu DPFO, Nezdanitelné částky a odčitatelné položky, Slevy na dani, Stanovení dílčích základů daně podle §6-§10.
 • Příjmy ze závislé činnosti: Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti, Kapitálové příjmy, Příjmy z pronájmu, Ostatní příjmy, Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence.
 • Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob, Způsob zdanění FO ze závislé činnosti, Daňová evidence – principy, Daňové a nedaňové výdaje dle §24 – 25
 • Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance): Náklady na užívání motorových vozidel, Nedaňové náklady, Ostatní náklady
 • Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DPFO

2) Daň z příjmů právnických osob

 • Základní principy zdaňování a placení DPPO: Poplatníci daně, Způsob zdaňování příjmů právnických osob, Položky odčitatelné od základu daně – §34 Zákona o dani z příjmů, Nezdanitelné částky – §20 ZDP, Slevy na dani – §35, Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně, Pohledávky, insolvence, Pohledávky, odpisování pohledávek, Tvorba opravných položek k pohledávkám, Postoupení pohledávek, Daňové dopady dalších operací s pohledávkami, Úpadek dlužníka, Insolvenční řízení.
 • Dlouhodobý majetek a leasing v daních: Pořízení DM, Technické zhodnocení, opravy a udržování DM, Odpisování DM, Způsoby vyřazení DM, Druhy leasingu, Daňový režim uznatelnosti nájemního.
 • Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim: Co je finanční majetek, Výnosy z držby a prodeje finančního majetku , Vklady do obchodních společností, Pořízení a ocenění zásob, Vyřazení zásob
 • Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO

3) Majetkové daně, Správa daní

 • Daň z nemovitostí, daň z pozemků, daň ze staveb, silniční daň, převodové daně

4) Daň z přidané hodnoty

 • Předmět daně, základní pojmy, registrace: Základní pojmy, Předmět daně, Osoby povinné k dani, plátci daně, Obrat pro povinnou registraci, Registrace k dani, Správa daně v tuzemsku – daňové přiznání, evidence k dani, souhrnné hlášení
 • Místo a datum UZP, operace se zbožím a poskytnutí služeb: Místo plnění při dodání zboží, Místo plnění při poskytnutí služeb – s důrazem na obchodování v EU a v třetích zemích, Dodání zboží a uskutečnění ZP, Poskytnutí služeb a uskutečnění ZP, Zálohy, přefakturace, fakturace v cizí měně
 • Daňové doklady, základ a sazby daně: Typy daňových dokladů, vystavování a archivace, Opravné daňové doklady, Základ daně a výpočet daně, Sazby daně
 • Osvobozená plnění, nárok na odpočet daně: Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, Nárok na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění, Krácení nároku na odpočet daně (koeficient), Způsob výpočtu kráceného nároku, Zvláštní režimy odpočtu daně
 • Praktický příklad na sestavení evidence k dani, daňového přiznání a souhrnného hlášení

Studijní materiály:

Čas výuky:

 • Kurz je dopolední – výuka probíhá od 8:30 do 15:10 hodin s přestávkou na oběd (30 minut).
 • Celkový počet vyučovacích hodin: 120

Doklad o absolvování:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a posune Vás do praxe. Zároveň je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list.

Vstupní podmínky

 • Nejsou stanovené žádné vstupní znalosti. Výhodou je znalost účetnictví nebo základů ekonomie.
 • Pokud kurz chcete studovat jako rekvalifikaci, je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).
 • Kurz můžete studovat i bez rekvalifikace, jako běžný vzdělávací kurz. Pokud se pro tuto variantu rozhodnete, nemusíte splňovat podmínky z předchozího bodu.

Skvělé uplatnění

Po kvalitních daňových specialistech je velká poptávka.


Nabídky práce pro daňové specialisty v Praze a okolí

Foto z kurzů

Reference:

V kurzu Daňový specialista jsem získala srozumitelné, přesné, věcné, souvisle navazující informace. Kurz určitě doporučuji dalším posluchačům!

Konrádová Jaroslava, Korado11(zavinac)seznam.cz

Kurz doporučuji, byl vynikající. Získala jsem ucelené povědomí o problematice daní. Lektoři mají výborný přístup a jejich přednášky byly skvělé.

Ivana Drahošová, i.drahos(zavinac)volny.cz

Kurz je velmi komplexní, obsahuje hodně procvičování. Líbilo se mi kombinování tematických bloků. Děkuji 🙂

Michaela Rybová, rybicky21(zavinac)gmail.com

Byla jsem spokojená s úrovní celé výuky. Názorný, srozumitelný výklad, procvičování na příkladech. Lektoři byli skvělí, ochotní odpovídat veškeré dotazy, oceňuji jejich vysokou odbornost.

Iveta Mudrová, veita(zavinac)seznam.cz

Kurz byl velmi zajímavý a přínosný. Všechny lektorky přednášely srozumitelně a zajímavě.

Mgr. Eduard Navara, e.navara(zavinac)eduadr-navara.cz

S náplní kurzu jsem velmi spokojená. Splnil má očekávání. Věřím, že nové znalosti uplatním v novém zaměstnání, které se mi v závěru kurzu podařilo najít. Kombinace lektorů je výborná. Moc děkuji.

Radmila Šrámková, sramkova.radmila(zavinac)gmail.com

Kurz byl velmi zajímavý, poučný. Byla jsem spokojená s výukou. Lektoři jsou perfektní.

Ivana Křížová, krizova.ivana9(zavinac)email.com

Kurz i lektory hodnotím na jedničku.

Miroslava Čadková, mirosla261(zavinac)email.cz

Kurz naplnil očekávání v plném rozsahu. To čemu sem nerozuměl, bylo vysvětleno názorným příkladem. Lektoři jsou 100%.

Martin Palík, mpalik(zavinac)seznam.cz

Pro mě je kurz výborný. Lektoři jsou odborníci, jsou ochotni řešit i neobvyklé dotazy.

Stanislava Krulíkovská, s.krulikovska(zavinac)steatit.cz

Kurz splnil očekávání. Všechny lektorky jsou výborné.

Zuzana Zástěrová, zuzka(zavinac)vichta.com

Lektorky jsou profesionální.

Jana Šlaichrtová, jana.schlaichrtova(zavina)seznam.cz

Kurz i lektoři jsou výborní. Rozhodně doporučuji.

Kristýna Holánková, kristyna.sx(zavinac)seznam.cz

Obrovské množství informací. Chvála lektorům, že předávali maximum znalostí tím nejlepším možným způsobem. Perfektní.

Natalia Bibenina, bibenina.natalia(zavinac)gmail.com

Kurz byl výborný a lektoři skvělí.

Žaneta Stříteská, zanhaj(zavinac)email.cz

Vynikající kurz. Dozvěděl jsem se spoustu nových informací pro praxi. Výborní lektoři. Kurz byl rozhodně přínosný.

Igor Juříček, igor.juricek(zavinac)seznam.cz

Kurz splnil má očekávání. Opravdu hodně informací. Lektory hodnotím na výbornou.

Jana Votava, votava(zavinac)economini.cz

Kurz obsahoval vše, co bych od něj očekávala. Lektoři srozumitelně a názorně vysvětlovali daňovou problematiku, což vedlo ke snadnému pochopení.

Helena Hroudová, el-ucto(zavinac)seznam.cz

Kurz naplnil má očekávání, setřídil mi základní informace o daňové problematice, ukázal konkrétní příklady. Lektorky byly vynikající, jejich výklad byl naprosto přehledný a logicky řazený. Oceňuji příklady z praxe.

Petr Skuhravý, petrskuhravy69(zavinac)gmail.com

Všechny lektorky přednášely na vysoké odborné úrovni.

Hana Větrovská, vetrovska(zavinac)lobrace.com

Srozumitelný výklad. Spousta příkladů z praxi záživnou formou. Lektorky jsou nejlepší z nejlepších!

Kateřina Seizi, katerina.seizi(zavinac)tipsport.cz

Kurz je výborný. Hodnotím na 100%.

Elena Perevozchikova, elena.vladi(zavinac)seznam.cz

Obecné informace ke kurzům

Přečtěte si, jak se na naše školení přihlásit. Dozvíte se, jak celý kurz probíhá a na co se připravit.


Organizační informace

Výuka probíhá v centru Prahy, Fügnerovo náměstí 1866/5 , Praha 2 – mapa. Vaše první cesta při zahájení kurzu povede do 6. patra, kde se seznámíme a dozvíte se, ve které učebně bude Vaše výuka probíhat. Přijďte o 20 minut dříve, aby na vše bylo dostatek času a Vy se cítili dobře. S sebou si vezměte blok, pero a v případě účetního kurzu kalkulačku. Veškeré organizační dotazy Vám zodpoví naše milé referentky.

Slevy a balíčky

Usilujeme o dostupnost kurzů každému. Proto spolupracujeme s úřady práce a různými sdruženími, přes které je možno kurz získat zdarma. Pokud patříte v současnosti mezi rodiče na MD nebo RD, studenty nebo již objednáváte několikátý kurz, máte nárok na slevu 10%.

Individuální školení pro firmy

Na základě našich zkušeností připravíme firemní školení sestavené podle Vašich konkrétních požadavků. Inspirovat se můžete vypsanými kurzy, ale rádi zohledníme Vaše přání. Zaměstnance pošlete k nám nebo lektoři přijdou do Vaší firmy. Kontaktujte nás.

Politika chrany osobních údajů

Společnost Centrum služeb pro podnikání s.r.o. respektuje a chrání všechny osobní údaje, které od Vás získá. Přinášíme Vám informace o tom, s jakými osobní údaji, jakým způsobem a za jakým účelem pracujeme.