Politika ochrany osobních údajů

Společnost Centrum služeb pro podnikání s.r.o. respektuje a chrání všechny osobní údaje, které od Vás získá. Přinášíme Vám informace o tom, s jakými osobní údaji, jakým způsobem a za jakým účelem pracujeme.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Poskytnutí osobních údajů za účelem studia v našem vzdělávacím centru je zcela dobrovolné, avšak nezbytné k některým činnostem, které souvisí s Vaší účastí na vzdělávacích kurzech. Bez poskytnutí osobních údajů není možné vystavit závěrečná osvědčení o absolvování kurzu, složení závěrečné zkoušky a získání rekvalifikace.

Jak získáváme osobní údaje

 • Osobní údaje získáváme ze závazné přihlášky k účasti na vzdělávacím kurzu, z objednávky kurzu na našich webových stránkách a z dokladů, které nám v souvislosti se studiem poskytnete (kopie dokladu o ukončeném vzdělání).

Jaké osobní údaje spravujeme a zpracováváme

 • Údaje, které slouží k Vaší identifikaci – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození.
 • Kontaktní údaje – kontaktní adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.
 • Doklad o ukončeném vzdělání – maturitní vysvědčení, výuční list, vysokoškolský diplom.

K jakému účelu osobní údaje používáme

 • Kontaktní údaje používáme za účelem komunikace s Vámi – zaslání faktury, organizačních informací a studijních materiálů.
 • Pokud nám udělíte souhlas, budeme na Vaši e-mailou adresu zasílat nabídky dalšího vzdělávání (informace o aktuálních seminářích o legislativních změnách, nových kurzech, slevách a akcích apod.). Tyto nabídky posíláme formou newsletteru nebo e-mailové zprávy. Svůj souhlas s jejich odesláním na Vaši e-mailou adresu můžete kdykoliv zrušit, v takovém případě bude jejich odesílání okamžitě zastaveno.
 • Identifikační údaje uvádíme v třídních knihách, na osvědčení o absolvování kurzu, složení závěrečné zkoušky a získání rekvalifikace.
 • Pokud budete skládat zkoušku profesní kvalifikace máme povinnost evidovat údaje o konání zkoušky včetně Vašich identifikačních údajů v Informačním systému pro kvalifikace a autorizace ISKA. Tento systém slouží pro komunikaci vzdělávacích center s ministerstvy, která jsou autorizujícím orgánem zkoušky a také k vytištění dokumentů souvisejících se zkouškou.

Po jakou dobu a v jaké podobě osobní údaje uchováváme

 • Za účelem plnění požadavků dozorových a jiných státních orgánů uchováváme osobní údaje po dobu 10 let od ukončení Vašeho studia. Závěrečná osvědčení o absolvování kurzu a závěrečné zkoušce máme z nařízení MŠMT ČR povinnost uchovávat po celou dobu existence firmy.
 • Údaje uchováváme v listinné podobě a v elektronické podobě na zabezpečeném serveru. Zavedli jsme technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů před neoprávněným zpřístupněním.

Komu osobní údaje poskytujeme

 • Osobní údaje zpracováváme sami.
 • Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám v těchto případech:
  • Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR v případě, že studujete rekvalifikační kurz.
  • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvu obchodu a průmyslu ČR v případě, že skládáte zkoušku profesní kvalifikace, pro níž jsou tato ministerstva autorizujícím orgánem.
  • Úřadu práce ČR v případě, že Vaše studium je objednáno a uhrazeno Úřadem práce ČR.
  • Vašemu zaměstnavateli v případě, že Vaše studium je objednáno a uhrazeno Vašim zaměstnavatelem a ten o uvedené informace požádá.

Souhrnný přehled – účel zpracování a příjemci osobních údajů

 • Tato tabulka ukazuje souhrnný přehled osobních údajů našich klientů, které shromažďujeme za účelem poskytování našich služeb:
Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář, vyřízení objednávky, vystavení faktury, poskytování vzdělávání (třídní knihy, osvědčení o studiu, osvědčení o závěrečné zkoušce) Osobní a kontakntní údaje klientů (jméno a příjení, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, datum a místo narození, dosažené vzdělání; někdy rodné číslo, datum a místo narození) E-mailová komunikace, kontaktní formulář, závazná přihláške ke studiu, kopie dokladu o ukončeném vzdělání Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, chat box. V některých případech: MPSV ČR, MSMT ČR, systém ISKA, Úřad práce ČR.
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) Kontaktní údaje klientů Informace z objednávek Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé
Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server Údaje o prohlížení webu, IP adresy Pohyb uživatele na webu Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby
Souhlas Cílená reklama (retargeting) Po dobu max. 13 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu Zobrazení určitých stránek na webu Reklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook)
Souhlas Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie) Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty Google Analytics
Souhlas Přímý marketing (newslettery) E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory Formulář pro newsletter (stažení e-booku zdarma) Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů
Souhlas Zveřejnění recenze zákazníka Jméno zákazníka, fotografie, e-mail Dotazník na konci kurzu Cloudová úložiště, mailingové služby

Cookies

 1. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
 2. Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.
 3. Na webových stránkách používáme následující cookies:
  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 4. Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.
 5. Informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
 6. Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
 7. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

 • V případě, že máte zájem o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě zpracovávány, kontaktujte nás prosím písemně na e-mailové adrese info@sluzbyapodnikani.cz nebo na adrese Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2. Informace Vám do 30 dnů zašleme.
 • Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžete se na nás obrátit s žádostí o vysvětlení nebo s žádostí o odstranění tohoto stavu. Vaši žádost budeme bezodkladně řešit.
 • Pokud jste nám poskytli souhlas, abychom Vám zasílali nabídky dalšího vzdělávání formou e-mailu nebo newsletteru a chcete tento souhlas zrušit, napište nám prosím, zasílání nabídek bude okamžitě zastaveno. Kontaktujte nás písemně na e-mailové adrese info@sluzbyapodnikani.cz nebo na adrese Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2.
 • V souladu s GDPR máte právo v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Další informace

 • Budete-li potřebovat další informace, rádi Vám je poskytneme na e-mailové adrese: info@sluzbyapodnikani.cz.

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 25.5.2018.