Profil lektora Mgr. Naděžda Kalinová

Kurzy lektora

Vzdělání:

 • VŠJAK Praha – Vzdělávání dospělých
 • UJAK Praha – Andragogika, Řízení lidských zdrojů
 • PVŠPS – PPF Praha CŽV – Psychoterapie
 • Univerzita Palackého Olomouc – Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých
 • Certifikát Trenér kognitivních funkcí
 • Certifikát Systematická supervize a koučování
 • Člen European Mentoring and Coaching Council

Odborná praxe:

 • Od roku 2011 odborná lektorka oblastí – soft skills, management, komunikační dovednosti, personalistika, administrativa
 • Behr s.r.o. – personální a pedagogická činnost (lektorka oblastí soft skills, management)
 • Škoda a.s. – personální a pedagogická činnost
 • Obslužná společnost, a.s. Praha – personální a pedagogická činnost

Motto:

 • Mám ráda nové výzvy, je mi dobře mezi lidmi a chci předávat to, co umím ostatním.