Kurzy Administrativa

Mít dobrou asistentku či asistenta je sen každého vedoucího pracovníka. Bez dobře fungující administrativy se neobejde žádná firma! Vzdělání v administrativní oblasti Vám otevře cestu k mnoha novým pracovním příležitostem. V našich rekvalifikačních kurzech, které trvají 1 až 2 měsíce, můžete získat kvalifikaci pro povolání – asistent / asistentka, administrativní pracovnice / pracovník.

Naše rekvalifikační kurzy z oblasti administrativy obdržely akreditaci MŠMT ČR a splňují kvalifikační standardy MPSV ČR.

V případě, že jste evidováni na úřadě práce jako zájemce o zaměstnání, máte možnost absolvovat rekvalifikační kurz ZDARMA.

Naše vzdělávací centrum pravidelně pořádá zkoušku profesní kvalifikace pro asistentky, sekretářky.

Přečtěte si články z oblasti administrativy na našem blogu.

Přehled kurzů:

Cíl kurzu Termíny kurzu

Cílem kurzu je získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci v administrativě. Naučíte se zvládat administrativní činnosti, pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, organizovat chod kanceláře, řešit konfliktní situace. Zaměřujeme se na praktické využití získaných znalosti a dovedností, proto si probranou látku vyzkoušíte na konkrétních příkladech.

Více o kurzu
4. 10. 2017 – 30. 10. 2017
2. 11. 2017 – 28. 11. 2017
1. 12. 2017 – 22. 12. 2017
4. 1. 2018 – 31. 1. 2018
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu získáte znalosti potřebné pro vykonávání profese asistentka / asistent. Zaměřujeme se na praktické využití získaných znalosti a dovedností. Naučíte se zvládat administrativní činnosti, pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, řídit a organizovat chod sekretariátu, řešit konfliktní situace. Vysvětlíte si základní ekonomické pojmy a fungování trhu.

Více o kurzu
4. 10. 2017 – 30. 10. 2017
2. 11. 2017 – 28. 11. 2017
1. 12. 2017 – 22. 12. 2017
4. 1. 2018 – 31. 1. 2018
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu se připravíte na vykonávání profese asistentka / asistent. Naučíte se pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, zpracovávat administrativní agendu, řídit a organizovat chod sekretariátu, řešit konfliktní situace, ovládat pravidla obchodní komunikace a firemní kultury. Měsíc se budete věnovat intenzivní výuce angličtiny.

Více o kurzu
4. 9. 2017 – 30. 10. 2017
4. 10. 2017 – 28. 11. 2017
1. 11. 2017 – 22. 12. 2017
1. 12. 2017 – 31. 1. 2018
Cíl kurzu Termíny kurzu

Naučit se základní pravidla písemné komunikace včetně správné grafické i stylistické úpravy. Seznámit se se základy evidence a archivace.

Více o kurzu
23. 10. 2017 – 25. 10. 2017
23. 11. 2017 – 27. 11. 2017
24. 1. 2018 – 26. 1. 2018
Lektoři: Tomáš Parašín