Rekvalifikační kurzy

banner-akce

V našich rekvalifikačních kurzech, které trvají 1 až 2 měsíce, můžete získat novou profesní kvalifikaci pro profese z oblastí – účetnictví, mzdové účetnictví, daně, administrativa, management, reklama a marketing, počítače, podnikání… Je to příležitost pro Vás!

Kurzy jsou vhodné pro všechny, kteří se chtějí naučit něco nového. Dále jsou vhodné například ty, kteří chtějí získat nové zaměstnání, chtějí rozšířit svoji pracovní kvalifikaci nebo změnit profesní zaměření.

Naše rekvalifikační kurzy mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Absolventi obdrží Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci na novou profesi.

Nepřehlédněte: Nezaměstnaní, vedeni na úřadu práce, mají možnost studovat ZDARMA rekvalifikační kurz.

Přehled kurzů:

Cíl kurzu Termíny kurzu

Účetnictví a daně spolu v mnoho ohledech souvisí. Naučíte-li se účetnictví, je velmi užitečné seznámit se i s problematikou daní. Kurz Účetnictví a daně pro praxi je proto ideální přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se účetnictví od úplných základů až po složitější operace. Budete se věnovat daňové soustavě ČR. Na konci výuky budete umět samostatně účtovat, zpracovat účetní výkazy a vyplnit daňová přiznání.

Více o kurzu
15. 9. 2017 – 25. 11. 2017
2. 10. 2017 – 27. 10. 2017
2. 10. 2017 – 27. 10. 2017
13. 10. 2017 – 16. 12. 2017
1. 11. 2017 – 30. 11. 2017
a další termíny...
Cíl kurzu Termíny kurzu

Tým zkušených lektorů Vám poskytne ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Budete se věnovat internetovému marketingu i marketingu mimo sféru internetu. Sestavíte si vlastní komunikační kampaň a marketingový výzkum. Dozvíte se, jak funguje psychologie reklamy. Budete rozvíjet své komunikační dovednosti.

Více o kurzu
3. 10. 2017 – 9. 11. 2017
1. 11. 2017 – 5. 12. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti managementu. Tým lektorů poskytne posluchačům ucelený přehled z oborů – manažerské dovednosti, komunikace, osobní rozvoj, marketing, manažerské účetnictví, psychologie, ekonomie a právo.

Více o kurzu
3. 10. 2017 – 15. 11. 2017
1. 11. 2017 – 12. 12. 2017
4. 1. 2018 – 15. 2. 2018
Cíl kurzu Termíny kurzu

Tým zkušených lektorů Vám poskytne ucelený přehled z oblastí marketing, reklama, komunikace a obchodní angličtina. Budete se věnovat internetovému marketingu i marketingu mimo sféru internetu. Sestavíte si vlastní komunikační kampaň a marketingový výzkum. Dozvíte se, jak funguje psychologie reklamy. Naučíte se používat obchodní angličtinu.

Více o kurzu
4. 9. 2017 – 31. 10. 2017
3. 10. 2017 – 9. 11. 2017
1. 11. 2017 – 5. 12. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Základy podnikání získáte znalosti a dovednosti, které jsou klíčové pro rozjezd a rozvoj podnikatelských aktivit. Pod vedením zkušených lektorů sestavíte vlastní podnikatelský plán. Budete se orientovat v problematice daní. Zaměříte se na marketing a také na ekonomickou a právní rovinu podnikání.

Více o kurzu
3. 10. 2017 – 16. 11. 2017
1. 11. 2017 – 8. 12. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

Cílem kurzu je získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci v administrativě. Naučíte se zvládat administrativní činnosti, pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, organizovat chod kanceláře, řešit konfliktní situace. Zaměřujeme se na praktické využití získaných znalosti a dovedností, proto si probranou látku vyzkoušíte na konkrétních příkladech.

Více o kurzu
4. 10. 2017 – 30. 10. 2017
2. 11. 2017 – 28. 11. 2017
1. 12. 2017 – 22. 12. 2017
4. 1. 2018 – 31. 1. 2018
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu získáte znalosti potřebné pro vykonávání profese asistentka / asistent. Zaměřujeme se na praktické využití získaných znalosti a dovedností. Naučíte se zvládat administrativní činnosti, pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, řídit a organizovat chod sekretariátu, řešit konfliktní situace. Vysvětlíte si základní ekonomické pojmy a fungování trhu.

Více o kurzu
4. 10. 2017 – 30. 10. 2017
2. 11. 2017 – 28. 11. 2017
1. 12. 2017 – 22. 12. 2017
4. 1. 2018 – 31. 1. 2018
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu se připravíte na vykonávání profese asistentka / asistent. Naučíte se pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, zpracovávat administrativní agendu, řídit a organizovat chod sekretariátu, řešit konfliktní situace, ovládat pravidla obchodní komunikace a firemní kultury. Měsíc se budete věnovat intenzivní výuce angličtiny.

Více o kurzu
4. 9. 2017 – 30. 10. 2017
4. 10. 2017 – 28. 11. 2017
1. 11. 2017 – 22. 12. 2017
1. 12. 2017 – 31. 1. 2018
Cíl kurzu Termíny kurzu

Kurz Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC propojí všechny potřebné znalosti dobrého účetního. Naučíte se kompletní účtování nejznámějších i těch méně známých účetních případů. Porozumíte daňové evidenci, vyplňování daňových přiznání a základům daňového systému. V kurzu Vás naučíme nejen teoretické účtování, ale vše budeme také procvičovat na praktických příkladech s využitím účetního programu POHODA.

Více o kurzu
15. 9. 2017 – 18. 12. 2017
2. 10. 2017 – 22. 11. 2017
2. 10. 2017 – 22. 11. 2017
13. 10. 2017 – 23. 1. 2018
1. 11. 2017 – 18. 12. 2017
a další termíny...
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Mzdové účetnictví pro praxi se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví. Získáte orientaci v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění. Budete provádět výpočet mezd. Vyčíslíte cestovní náhrady. Získáte znalosti z oblasti daně z příjmů fyzických osob a další potřebné vědomosti pro práci v oboru mzdového účetnictví.

Více o kurzu
3. 10. 2017 – 26. 10. 2017
2. 11. 2017 – 30. 11. 2017
1. 12. 2017 – 21. 12. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví. Získáte orientaci v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění. Budete provádět výpočet mezd. Vyčíslíte cestovní náhrady. Získáte znalosti z oblasti daně z příjmů fyzických osob a další potřebné vědomosti pro práci v oboru mzdového účetnictví. V kurzu Vás naučíme nejen teoretické účtování, ale zároveň vše procvičíme na praktických příkladech s využitím mzdového počítačového programu POHODA.

Více o kurzu
3. 10. 2017 – 26. 10. 2017
2. 11. 2017 – 30. 11. 2017
1. 12. 2017 – 21. 12. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu získáte znalosti potřebné pro vykonávání profese personalista/personalistka. Tým lektorů poskytne posluchačům ucelený přehled z oblastí – personální management, personální činnosti, pracovní právo, personální administrativa. Kurz obsahuje témata – výběr a přijímání pracovníků, vzdělávání a osobní rozvoj, vznik a ukončení pracovního poměru, sociální a zdravotní pojištění, ochrana osobních údajů, využití počítače v praxi a další.

Více o kurzu
7. 9. 2017 – 23. 10. 2017
5. 10. 2017 – 22. 11. 2017
6. 11. 2017 – 18. 12. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence se naučíte kompletní účtování nejznámějších i těch méně známých účetních případů. Dále se naučíte vést daňovou evidenci, vyplňovat daňová přiznání a orientovat se v základech daňového systému.

Více o kurzu
15. 9. 2017 – 5. 12. 2017
2. 10. 2017 – 3. 11. 2017
2. 10. 2017 – 3. 11. 2017
13. 10. 2017 – 8. 1. 2018
1. 11. 2017 – 5. 12. 2017
a další termíny...
Cíl kurzu Termíny kurzu

Kurz Účetnictví, daně a účetní angličtina Vám poskytne ucelenou znalost účetnictví od A až do Z. Naučí Vás orientovat se v daňové problematice, sestavit daňová přiznání. Zároveň Vám umožní proniknout do terminologie anglických výrazů z oblasti účetnictví. Znalost účetní angličtiny se Vám bude hodit jak v zahraniční, tak v české firmě, kdy se k vašim rukám dostane zahraniční faktura nebo jiný účetní doklad.

Více o kurzu
2. 10. 2017 – 15. 11. 2017
2. 10. 2017 – 15. 11. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Daňová evidence se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví). Vysvětlíme Vám evidenci příjmů a evidenci výdajů, naučíme rozlišovat daňovou uznatelnost a neuznatelnost. Získáte informace o tom, co je potřeba evidovat a na co si dát pozor. Naučíte se vyplnit daňové přiznání k DPH a dani z příjmů fyzických osob. Kurz je ideální pro podnikatele.

Více o kurzu
23. 10. 2017 – 3. 11. 2017
23. 10. 2017 – 3. 11. 2017
22. 11. 2017 – 5. 12. 2017
22. 11. 2017 – 5. 12. 2017
22. 11. 2017 – 5. 12. 2017
a další termíny...
15 200 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Daňový specialista se seznámíte s hlavními daňovými předpisy, s problematiku DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.

Více o kurzu
17. 10. 2017 – 27. 11. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu se naučíte pracovat na počítači, ovládat nejpoužívanější programy MS Word a MS Excel. Po absolvování kurzu budete umět psát a upravovat texty, vytvářet tabulky a grafy…

Více o kurzu
1. 11. 2017 – 13. 11. 2017
1. 12. 2017 – 11. 12. 2017
4. 1. 2018 – 15. 1. 2018
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti z oblasti managementu. Tým lektorů Vám poskytne ucelený přehled z oborů – manažerské dovednosti, komunikace, osobní rozvoj, marketing, manažerské účetnictví, psychologie, ekonomie a právo. Tři dny se budete věnovat obchodní angličtině.

Více o kurzu
4. 9. 2017 – 31. 10. 2017
3. 10. 2017 – 15. 11. 2017
1. 11. 2017 – 12. 12. 2017
3. 1. 2018 – 15. 2. 2018
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti, které jsou klíčové pro rozjezd a rozvoj podnikatelských aktivit. Pod vedením zkušených lektorů sestavíte vlastní podnikatelský plán. Naučíte se orientovat v problematice daní. Zaměříte se na marketing a také na ekonomickou a právní rovinu podnikání. Tři dny se budete věnovat obchodní angličtině.

Více o kurzu
4. 9. 2017 – 31. 10. 2017
3. 10. 2017 – 16. 11. 2017
1. 11. 2017 – 8. 12. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

Kurz je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit účetnictví od A do Z, potřebují se orientovat v daňové problematice a zároveň se chtějí naučit základy angličtiny.

Více o kurzu
4. 9. 2017 – 27. 10. 2017
4. 10. 2017 – 30. 11. 2017