Rekvalifikační kurzy

banner-akce

V našich rekvalifikačních kurzech, které trvají 1 až 2 měsíce, můžete získat novou profesní kvalifikaci pro profese z oblastí – účetnictví, mzdové účetnictví, daně, administrativa, management, reklama a marketing, počítače, podnikání… Je to příležitost pro Vás!

Rekvalifikační kurzy  jsou vhodné pro všechny, kteří se chtějí naučit něco nového a získat osvědčení o nové kvalifikaci.

Naše rekvalifikační kurzy mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Absolventi obdrží Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci na novou profesi.

Nepřehlédněte: Nezaměstnaní, vedeni na úřadu práce, mají možnost studovat ZDARMA rekvalifikační kurz.

Přehled kurzů:

Cíl kurzu Termíny kurzu

Účetnictví a daně spolu v mnoho ohledech souvisí. Naučíte-li se účetnictví, je velmi užitečné seznámit se i s problematikou daní. Kurz Účetnictví a daně pro praxi je proto ideální přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se účetnictví od úplných základů až po složitější operace. Budete se věnovat daňové soustavě ČR. Na konci výuky budete umět samostatně účtovat, zpracovat účetní výkazy a vyplnit daňová přiznání.

Více o kurzu
7. 4. 2017 – 10. 6. 2017
2. 5. 2017 – 31. 5. 2017
2. 5. 2017 – 31. 5. 2017
5. 5. 2017 – 24. 6. 2017
1. 6. 2017 – 26. 6. 2017
a další termíny...
Cíl kurzu Termíny kurzu

Tým zkušených lektorů Vám poskytne ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Budete se věnovat internetovému marketingu i marketingu mimo sféru internetu. Sestavíte si vlastní komunikační kampaň a marketingový výzkum. Dozvíte se, jak funguje psychologie reklamy. Budete rozvíjet své komunikační dovednosti.

Více o kurzu
2. 5. 2017 – 7. 6. 2017
4. 9. 2017 – 11. 10. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti managementu. Tým lektorů poskytne posluchačům ucelený přehled z oborů – manažerské dovednosti, komunikace, osobní rozvoj, marketing, manažerské účetnictví, psychologie, ekonomie a právo.

Více o kurzu
2. 5. 2017 – 15. 6. 2017
4. 9. 2017 – 16. 10. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

Tým zkušených lektorů Vám poskytne ucelený přehled z oblastí marketing, reklama, komunikace a obchodní angličtina. Budete se věnovat internetovému marketingu i marketingu mimo sféru internetu. Sestavíte si vlastní komunikační kampaň a marketingový výzkum. Dozvíte se, jak funguje psychologie reklamy. Naučíte se používat obchodní angličtinu.

Více o kurzu
2. 5. 2017 – 7. 6. 2017
4. 9. 2017 – 11. 10. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Základy podnikání získáte znalosti a dovednosti, které jsou klíčové pro rozjezd a rozvoj podnikatelských aktivit. Pod vedením zkušených lektorů sestavíte vlastní podnikatelský plán. Budete se orientovat v problematice daní. Zaměříte se na marketing a také na ekonomickou a právní rovinu podnikání.

Více o kurzu
3. 4. 2017 – 24. 5. 2017
2. 5. 2017 – 16. 6. 2017
4. 9. 2017 – 18. 10. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

Cílem kurzu je získat znalosti a dovednosti potřebné pro práci v administrativě. Naučíte se zvládat administrativní činnosti, pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, organizovat chod kanceláře, řešit konfliktní situace. Zaměřujeme se na praktické využití získaných znalosti a dovedností, proto si probranou látku vyzkoušíte na konkrétních příkladech.

Více o kurzu
4. 5. 2017 – 30. 5. 2017
5. 6. 2017 – 27. 6. 2017
10. 7. 2017 – 31. 7. 2017
1. 8. 2017 – 23. 8. 2017
5. 9. 2017 – 27. 9. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu získáte znalosti potřebné pro vykonávání profese asistentka / asistent. Zaměřujeme se na praktické využití získaných znalosti a dovedností. Naučíte se zvládat administrativní činnosti, pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, řídit a organizovat chod sekretariátu, řešit konfliktní situace. Vysvětlíte si základní ekonomické pojmy a fungování trhu.

Více o kurzu
4. 5. 2017 – 30. 5. 2017
5. 6. 2017 – 27. 6. 2017
10. 7. 2017 – 31. 7. 2017
1. 8. 2017 – 23. 8. 2017
5. 9. 2017 – 27. 9. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu se připravíte na vykonávání profese asistentka / asistent. Naučíte se pracovat s počítačem, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, zpracovávat administrativní agendu, řídit a organizovat chod sekretariátu, řešit konfliktní situace, ovládat pravidla obchodní komunikace a firemní kultury. Měsíc se budete věnovat intenzivní výuce angličtiny.

Více o kurzu
3. 4. 2017 – 30. 5. 2017
3. 5. 2017 – 27. 6. 2017
2. 6. 2017 – 31. 7. 2017
10. 7. 2017 – 23. 8. 2017
7. 8. 2017 – 27. 9. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

Kurz Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC propojí všechny potřebné znalosti dobrého účetního. Naučíte se kompletní účtování nejznámějších i těch méně známých účetních případů. Porozumíte daňové evidenci, vyplňování daňových přiznání a základům daňového systému. V kurzu Vás naučíme nejen teoretické účtování, ale vše budeme také procvičovat na praktických příkladech s využitím účetního programu POHODA.

Více o kurzu
3. 3. 2017 – 5. 6. 2017
3. 4. 2017 – 23. 5. 2017
3. 4. 2017 – 23. 5. 2017
7. 4. 2017 – 29. 6. 2017
2. 5. 2017 – 21. 6. 2017
a další termíny...
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Mzdové účetnictví pro praxi se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví. Získáte orientaci v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění. Budete provádět výpočet mezd. Vyčíslíte cestovní náhrady. Získáte znalosti z oblasti daně z příjmů fyzických osob a další potřebné vědomosti pro práci v oboru mzdového účetnictví.

Více o kurzu
2. 5. 2017 – 31. 5. 2017
2. 6. 2017 – 27. 6. 2017
10. 7. 2017 – 31. 7. 2017
2. 8. 2017 – 24. 8. 2017
5. 9. 2017 – 27. 9. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví. Získáte orientaci v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění. Budete provádět výpočet mezd. Vyčíslíte cestovní náhrady. Získáte znalosti z oblasti daně z příjmů fyzických osob a další potřebné vědomosti pro práci v oboru mzdového účetnictví. V kurzu Vás naučíme nejen teoretické účtování, ale zároveň vše procvičíme na praktických příkladech s využitím mzdového počítačového programu POHODA.

Více o kurzu
2. 5. 2017 – 31. 5. 2017
2. 6. 2017 – 27. 6. 2017
10. 7. 2017 – 31. 7. 2017
2. 8. 2017 – 24. 8. 2017
5. 9. 2017 – 27. 9. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu získáte znalosti potřebné pro vykonávání profese personalista/personalistka. Tým lektorů poskytne posluchačům ucelený přehled z oblastí – personální management, personální činnosti, pracovní právo, personální administrativa. Kurz obsahuje témata – výběr a přijímání pracovníků, vzdělávání a osobní rozvoj, vznik a ukončení pracovního poměru, sociální a zdravotní pojištění, ochrana osobních údajů, využití počítače v praxi a další.

Více o kurzu
4. 5. 2017 – 22. 6. 2017
7. 9. 2017 – 23. 10. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence se naučíte kompletní účtování nejznámějších i těch méně známých účetních případů. Dále se naučíte vést daňovou evidenci, vyplňovat daňová přiznání a orientovat se v základech daňového systému.

Více o kurzu
3. 3. 2017 – 5. 6. 2017
7. 4. 2017 – 29. 6. 2017
2. 5. 2017 – 5. 6. 2017
2. 5. 2017 – 5. 6. 2017
1. 6. 2017 – 29. 6. 2017
a další termíny...
Cíl kurzu Termíny kurzu

Kurz Účetnictví, daně a účetní angličtina Vám poskytne ucelenou znalost účetnictví od A až do Z. Naučí Vás orientovat se v daňové problematice, sestavit daňová přiznání. Zároveň Vám umožní proniknout do terminologie anglických výrazů z oblasti účetnictví. Znalost účetní angličtiny se Vám bude hodit jak v zahraniční, tak v české firmě, kdy se k vašim rukám dostane zahraniční faktura nebo jiný účetní doklad.

Více o kurzu
2. 5. 2017 – 12. 6. 2017
2. 5. 2017 – 12. 6. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Daňová evidence se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví). Vysvětlíme Vám evidenci příjmů a evidenci výdajů, naučíme rozlišovat daňovou uznatelnost a neuznatelnost. Získáte informace o tom, co je potřeba evidovat a na co si dát pozor. Naučíte se vyplnit daňové přiznání k DPH a dani z příjmů fyzických osob. Kurz je ideální pro podnikatele.

Více o kurzu
24. 5. 2017 – 5. 6. 2017
24. 5. 2017 – 5. 6. 2017
21. 6. 2017 – 29. 6. 2017
21. 6. 2017 – 29. 6. 2017
25. 7. 2017 – 3. 8. 2017
a další termíny...
15 200 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Daňový specialista se seznámíte s hlavními daňovými předpisy, s problematiku DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.

Více o kurzu
18. 4. 2017 – 25. 5. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu se naučíte pracovat na počítači, ovládat nejpoužívanější programy MS Word a MS Excel. Po absolvování kurzu budete umět psát a upravovat texty, vytvářet tabulky a grafy…

Více o kurzu
2. 6. 2017 – 13. 6. 2017
10. 7. 2017 – 18. 7. 2017
1. 8. 2017 – 9. 8. 2017
7. 9. 2017 – 15. 9. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti z oblasti managementu. Tým lektorů Vám poskytne ucelený přehled z oborů – manažerské dovednosti, komunikace, osobní rozvoj, marketing, manažerské účetnictví, psychologie, ekonomie a právo. Tři dny se budete věnovat obchodní angličtině.

Více o kurzu
2. 5. 2017 – 15. 6. 2017
4. 9. 2017 – 31. 10. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti, které jsou klíčové pro rozjezd a rozvoj podnikatelských aktivit. Pod vedením zkušených lektorů sestavíte vlastní podnikatelský plán. Naučíte se orientovat v problematice daní. Zaměříte se na marketing a také na ekonomickou a právní rovinu podnikání. Tři dny se budete věnovat obchodní angličtině.

Více o kurzu
3. 4. 2017 – 24. 5. 2017
2. 5. 2017 – 16. 6. 2017
4. 9. 2017 – 31. 10. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

Kurz je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit účetnictví od A do Z, potřebují se orientovat v daňové problematice a zároveň se chtějí naučit základy angličtiny.

Více o kurzu
3. 4. 2017 – 31. 5. 2017
3. 4. 2017 – 31. 5. 2017
3. 5. 2017 – 26. 6. 2017
3. 5. 2017 – 26. 6. 2017