Kurzy Daně

Naše učebna

Naše učebna

Vyznat se v problematice daní, je nebytností pro všechny organizace, firmy a podnikatele. Naučíme Vás orientovat se v labyrintu daní a daňových zákonů.  Vyberte si z naší nabídky kurzů.

Přečtěte si články, které pro vás přinášíme v rubrice Postřehy daňové poradkyně. Najdete v nich aktuální informace z oblasti daňové problematiky.

Přehled kurzů:

Cíl kurzu Termíny kurzu

Seznámit se s aktuálními změnami v daňové oblasti od 1.7.2017, kdy konečně vstoupily v platnost novely zákona o dani z příjmů a DPH.

Více o kurzu
Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
15 200 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Daňový specialista se seznámíte s hlavními daňovými předpisy, s problematiku DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.

Více o kurzu
17. 10. 2017 – 27. 11. 2017
4 500 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

Seznámíte se s základními daňovými předpisy ČR. Budete se věnovat zákonům z oblasti daní, problematice DPH, dani z příjmu, dani silniční.

Více o kurzu
23. 10. 2017 – 25. 10. 2017
23. 10. 2017 – 25. 10. 2017
10. 11. 2017 – 25. 11. 2017
22. 11. 2017 – 24. 11. 2017
22. 11. 2017 – 24. 11. 2017
a další termíny...
5 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

Seznámíte se zákonem o DPH a naučíte se získané poznatky aplikovat v praxi. Dozvíte se, jak správně vystavit daňové doklady, posoudit nárok na odpočet daně, určit místo plnění, sestavit jednoduché přiznání k DPH.

Více o kurzu
1. 11. 2017 – 9. 11. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

Posluchači kurzu získají znalosti potřebné pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Probíranou látku procvičujeme v rámci výuky na konkrétních příkladech z praxe.

Více o kurzu
18. 10. 2017 – 26. 10. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

Získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje procvičování na příkladech z praxe.

Více o kurzu
13. 11. 2017 – 22. 11. 2017